Vraag en Antwoord

Inhoudsopgave

Wat is de PREM Hooroplossing?

De PREM Hooroplossing is een vragenlijst om klantervaringen te meten in de hoorzorg. De lijst vervangt de CQi vragenlijsten. De vragenlijst PREM Hooroplossing is in 2016 en 2017 uitgebreid getest. In 2017 is besloten om vanaf 2018 de meting landelijk in te zetten als hét meetinstrument om klantervaringen binnen de hoorzorg te meten. In 2020 is een doorontwikkeling geïmplementeerd, hierdoor is de vragenlijst minder belastend voor de patiënt/slechthorende.PREM staat overigens voor 'Patient Reported Experience Measure'.

Wie heeft de PREM Hooroplossing ontwikkeld?

Deze vragenlijst is ontwikkeld door Stichting Hoormij (namens patiëntenorganisaties), Zorgverzekeraars Nederland (namens zorgverzekeraars) en de audicienbedrijven Beter Horen, Hans Anders, de audiciens aangesloten bij HoorProfs, Schoonenberg HoorSupport, Specsavers en Van Boxtel hoorwinkels. Onderzoeksbureau Mediquest is als onafhankelijke partij gevraagd om vanuit hun expertise deel te nemen aan de samenwerking en het onderzoek uit te voeren. Het doel van de meting is de kwaliteit van de hoorzorg te verbeteren.

Wat houdt het onderzoek met de PREM Hooroplossing in?

De deelnemende audicienbedrijven vragen hun klanten de PREM vragenlijst in te vullen 6-7 maanden na aankoop van het hoortoestel. De vragenlijst bevat vragen over de ervaringen met de audicien en vragen over de ervaringen met het hoortoestel. Zo ontstaat inzicht in de keuze, de aanschaf en het gebruik van een hoortoestel over ruim een half jaar. Het onderzoeksbureau zorgt ervoor dat alle antwoorden op dezelfde manier worden verwerkt. Naast Beter Horen, Hans Anders, de audiciens aangesloten bij HoorProfs, Schoonenberg HoorSupport, Specsavers en Van Boxtel hoorwinkels doen ook de meeste audiciens aangesloten bij het Collectief van Zelfstandige Audiciens (CvZA) mee met dit onderzoek.

Wie kan meedoen?

Voor het onderzoek wordt iedereen benaderd die een hoortoestel heeft aangeschaft. Het hoortoestel wordt volledig of deels door de zorgverzekeraar vergoed.

Wat gebeurt er met de resultaten van het onderzoek?

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor:

  • Keuze-informatie voor mensen op zoek naar een hooroplossing (zie www.hoorwijzer.nl).
  • Informatie voor patiëntenorganisaties om uw belangen te behartigen.
  • Inzicht voor audicienbedrijven in de ervaringen van hun klanten.
  • Om het zorginkoopbeleid van uw zorgverzekeraar te ondersteunen.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Audicienbedrijven leveren namen en adresgegevens (en/of e-mailadressen) van klanten aan bij onderzoeksbureau Mediquest. Dit gebeurt alleen met uw toestemming. U ontvangt vervolgens een e-mail of een uitnodigingsbrief per post met het verzoek om via internet de vragenlijst in te vullen. Wilt u liever een schriftelijke vragenlijst invullen? Dan kunt u die opvragen. U ontvangt maximaal één herinnerings e-mail of -brief om mee te doen aan het onderzoek.

Wat voor vragen staan er in de vragenlijst?

De vragenlijst bevat vragen over het aankoopproces, het gebruik van uw hoortoestel en de nazorg die u ontvangen heeft.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Mediquest voert als onafhankelijk onderzoeksbureau het onderzoek uit in opdracht van uw audicien en in samenwerking met Stichting Hoormij (namens patiëntenorganisaties) en Zorgverzekeraars Nederland (namens zorgverzekeraars). Mediquest gebruikt uw naam en contactgegevens alleen om u te kunnen benaderen voor het onderzoek. Daarna worden deze gegevens verwijderd. Mediquest behandelt de onderzoeksgegevens eenmalig en strikt vertrouwelijk. Niemand weet of u de vragenlijst wel of niet heeft ingevuld. Ook kan niet worden achterhaald welke antwoorden u heeft gegeven. Alleen als u wilt dat uw audicien contact met u opneemt, kunt u hiervoor aan het einde van de vragenlijst expliciet toestemming geven.

Overige vragen

Staat het antwoord op uw vraag hier niet bij? Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van Mediquest op telefoonnummer 088-1263911 van ma t/m vr van 8.30-17.00 uur (lokaal tarief) of e-mailen naar hoorervaring@mediquest.nl.

 

Vragen

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van Mediquest op telefoonnummer 088-1263911 (lokaal tarief) van ma t/m vr van 8.30-17.00 uur of mailen naar hoorervaring@mediquest.nl.

Wilt u zich afmelden voor het onderzoek of wilt u een schriftelijke vragenlijst opvragen? Klik dan hier.