Uw Privacy

Onderzoeksgegevens

Dit onderzoek wordt in opdracht van uw audicien en in samenwerking met Stichting Hoormij (namens de patiƫntenorganisaties) en met Zorgverzekeraars Nederland (namens zorgverzekeraars) uitgevoerd door Mediquest, een onafhankelijk onderzoeksbureau. Uw audicien levert enkel gegevens aan Mediquest die noodzakelijk zijn voor de uitvoer van het onderzoek. Benodigde gegevens zijn onder andere uw contactgegevens (bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats en/of e-mailadres) en benodigde achtergrondgegevens (bijvoorbeeld leeftijd en geslacht) voor het versturen van de juiste vragenlijst en doelgroep-analyses. Uw contact- en achtergrondgegevens worden gescheiden van elkaar verwerkt om uw privacy te garanderen.

Verwerken van uw gegevens

Afspraken tussen Mediquest en uw audicien zijn vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. In deze overeenkomst is ook vastgelegd dat de audicien de verantwoordelijkheid heeft voor de toestemmingsverlening. Alle gegevens worden vertrouwelijk verwerkt door Mediquest, conform de huidige wet- en regelgeving. Uw contactgegevens worden vernietigd zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor verdere voortgang van het onderzoek. Mediquest hanteert een maximale archiveer -en bewaartermijn van 5 jaar voor de overige geanonimiseerde data, tenzij dit wettelijk anders is bepaald.

Gebruik van uw gegevens

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor dit onderzoek en niet voor andere doeleinden. Meedoen aan dit onderzoek is geheel vrijwillig en heeft geen gevolgen voor de zorg die u ontvangt of uw verzekering. Uw audicien weet niet of u de vragenlijst wel of niet heeft ingevuld. Ook kan uw audicien niet achterhalen welke antwoorden u heeft gegeven, tenzij u daar toestemming voor heeft gegeven.

Terugkoppeling van resultaten

De resultaten van het onderzoek worden teruggekoppeld naar uw audicien, t.b.v. inzicht in de ervaringen van hun klanten. De resultaten worden op groepsniveau getoond en zijn niet te herleiden naar u als persoon. Voor dit onderzoek geldt dat u expliciet toestemming kan geven om uw resultaten op individueel niveau door te sturen naar uw audicien. Zonder expliciete toestemming zal Mediquest deze gegevens niet doorleveren. Deze geaggregeerde resultaten worden tevens ingezet ten behoeve van keuze-informatie op www.hoorwijzer.nl, als informatie voor patiƫntenorganisaties om uw belangen te behartigen en ter ondersteuning van het zorginkoopbeleid van zorgverzekeraars.

Uitschrijven en verwijderen gegevens

Mocht u in de loop van het onderzoek zich willen uitschrijven of uw gegevens laten verwijderen, dan is dit mogelijk. De mogelijkheid voor uitschrijven vind u onderaan de uitnodiging. Voor het verwijderen van gegevens kunt u een verzoek indienen bij uw audicien. De audicien zal dit verzoek indienen bij Mediquest en Mediquest zal het verzoek conform wet- en regelgeving verwerken.

Vragen en feedback

Voor verdere vragen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de helpdesk van Mediquest op telefoonnummer 088-1263911 (lokaal tarief). Wilt u meer weten over de werkwijze en certificering van Mediquest of uw rechten als respondent? Dan verwijzen wij u graag naar de uitgebreide privacy statement op de website van Mediquest.

Vragen

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van Mediquest op telefoonnummer 088-1263911 (lokaal tarief) van ma t/m vr van 8.30-17.00 uur of mailen naar hoorervaring@mediquest.nl.

Wilt u zich afmelden voor het onderzoek of wilt u een schriftelijke vragenlijst opvragen? Klik dan hier.